Redemption Area/แลกคูปองโดยใช้คะแนนสะสม

 
For Thailand issued VIP Card Only.
4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้คะแนนสะสมของท่านแลกคูปองทางออนไลน์:
 1. กรอกหมายเลขสมาชิกบัตร วีไอพี และ หมายเลขที่ใช้ลงทะเบียน จากนั้นกด Next และเลือก คูปองสินค้าที่ต้องการแลก
 2. เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กด “View Cart” และ “Checkout
 3. กรอกข้อมูลเพิ่มเติม
 4. เวลาดำเนินการโดยประมาณ 10 วันจากวันที่เริ่มแจ้ง
4 easy steps to redeem your points online:
 1. Enter your Registration Code, click "Next" and shop for products you wish to redeem your point with.
 2. When you are done, Click "View Cart" and then "Checkout".
 3. Fill the information required.
 4. Please allow 10 working days to process your redemption request.
 • Registration Code
  Please enter only the 10-digit Registration Code